just nothingness
Waited 6 boring hours alone. Yun feeling ng namemorize mo na yong bisyon misyon ng BMC! Amazing! #waitinginvain #antirabiesvaccine #safenow

Waited 6 boring hours alone. Yun feeling ng namemorize mo na yong bisyon misyon ng BMC! Amazing! #waitinginvain #antirabiesvaccine #safenow